Όροι χρήσης

Με την πρόσβαση στον ιστότοπο στη διεύθυνση http://www.masterhouse.gr/, της εταιρείας υπό την επωνυμία Ζαφειρία Καμπουράκη, η οποία εδρεύει Αγίου Γεωργίου 31 στον Κορυδαλλό 181 20, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους χρήσης, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με κανέναν από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.
 

Χρησιμοποιήστε την Άδεια

Επιτρέπεται η προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου των υλικών (πληροφοριών ή λογισμικού) στον ιστότοπο της Masterhouse για προσωπική, μη εμπορική, προσωρινή προβολή μόνο. Αυτή είναι η χορήγηση αδείας και όχι η μεταβίβαση τίτλου και με αυτή την άδεια δεν επιτρέπεται:
1. να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα υλικά
2. να χρησιμοποιήστε τα υλικά για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική)
3. η προσπάθεια αποσυμπίλησης ή αναστροφής του λογισμικού που περιέχεται στην ιστοσελίδα της Masterhouse
4. να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή άλλες ιδιόκτητες σημειώσεις από τα υλικά ή να μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο πρόσωπο που «αντικατοπτρίζουν» τα υλικά σε οποιοδήποτε άλλο διακομιστή.
 
Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτομάτως αν παραβιάσετε κάποιον από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε στιγμή από την Masterhouse. Αφού τερματίσετε την προβολή αυτών των υλικών ή μετά τη λήξη αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέντα υλικά που έχετε στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.
 

Αποποίηση ευθυνών

Τα υλικά που περιέχονται στον δικτυακό τόπο της Masterhouse παρέχονται σε βάση «όπως είναι». Η Masterhouse δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, με την οποία αποκηρύσσει και αρνείται όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων.
Περαιτέρω, η Masterhouse δεν εγγυάται ούτε κάνει παραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στον ιστότοπό της ή σχετικά με αυτά τα υλικά ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο.
 

Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η Masterhouse ή οι προμηθευτές της δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδος ή λόγω διακοπής λειτουργίας) που προκύπτουν από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης των υλικών στην ιστοσελίδα της Masterhouse, ακόμη και εάν η Masterhouse ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Masterhouse έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή εγγράφως σχετικά με τη πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις υπονοούμενες εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.
 

Ακρίβεια των υλικών

Τα υλικά που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Masterhouse ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Η Masterhouse δεν εγγυάται ότι κάποιο από τα υλικά στην ιστοσελίδα της είναι ακριβές, πλήρες ή τρέχον. Η Masterhouse μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στον ιστότοπό της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, η Masterhouse δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.
 

Σύνδεσμοι

Η Masterhouse δεν έχει αναθεωρήσει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό της και δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση από την Masterhouse του ιστότοπου. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με δική του ευθύνη.
 

Τροποποιήσεις

Η Masterhouse μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους υπηρεσίας για τον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τότε ισχύουσα έκδοση αυτών των όρων παροχής υπηρεσιών.
 

Κυβερνητικός Νόμος

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και υποβάλλονται αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτού του κράτους ή τόπου.