ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ LG

22.00

30W 22V DC

OR.CODES: LG (EAU60710801, EAU62043401, EAU62043403)

MODELS:

LG        D14020WHS

LG        D14026IXS

LG        D14110WH

LG        D14120WHS

LG        D14126IXS

LG        D14136IXS

LG        D14340WH

LG        D1442CF

LG        D14446IXS

LG        D14447IXS

LG        D1444TF

LG        D1444WF

LG        D1450LF1

LG        D1450WF1

LG        D1452CF

LG        D1452LF

LG        D1452WF

LG        D1453CF

LG        D1453WF

LG        D1454BF

LG        D1454CF

LG        D1454DF

LG        D1454TF

LG        D1454WF

LG        D1455CF

LG        D1455TF

LG        D1455WF

LG        D14563WHS

LG        D14566IXS

LG        D14567IXS

LG        D1464LF

LG        D1465CF

LG        D1465TF

LG        D1469TB

LG        D1473WF

LG        D1474CF

LG        D1474WF

LG        D1483BF

LG        D1483CF

LG        D1483WF

LG        D1484BF

LG        D1484CF

LG        D1484WF

LG        D14867IXS

LG        D1494CF

LG        JUPITERCUT

LG        LD-1453AC

LG        LD-1453W

LG        LD-1454ACS

LG        LD-1481S4

LG        LD-1485T4

LG        LD-5321NV

LG        LD-5321PV

LG        LD-5421ST

LG        RC7055AH1M

LG        RC7055AH1Z

LG        RC7055AH2M

LG        RC7055AH2Z

LG        RC7055AH6M

LG        RC7055AP1Z

LG        RC7055AP2Z

LG        RC7055AP3Z

LG        RC8055AH1M

LG        RC8055AH1Z

LG        RC8055AH2M

LG        RC8055AH2Z

LG        RC8055AH3M

LG        RC8055AH6M

LG        RC8055AHZ

LG        RC8055AP1Z

LG        RC8055AP2F

LG        RC8055AP2Z

LG        RC8055AP3F

LG        RC8055AP3Z

LG        RC8055APF

LG        RC8055APZ

LG        RC8055BP2F

LG        RC8055EH2M

LG        RC8082AV2Z

LG        RC8084AV3W

LG        RC80U2AV2W

LG        RC80U2AV3W

LG        RC8155AP2F

LG        RC8155AP3F

LG        RC8182AV2Z

LG        RC81U2AV2W

LG        RC9042AQ3Z

LG        RC9055AP2F

LG        RC9055AP2Z

LG        RC9055AP3Z

LG        RC9055BP2Z

LG        RC90U2AV2W

LG        RC90U2AV3W

LG        RC90U2AV4W

LG        RC9155AP2F

LG        RC91U2AV2W

LG        RC91U2AV3W

LG        RH7050WH

LG        RH8051WH

LG        RH9051WH

LG        RH9052WH

LG        RP8050WH

LG        RT9DIH2

ΟΡΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ