ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 3 ΕΠΑΦΕΣ 3ΘΕΣΕΩΝ

4.00

ΟΡΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Περιγραφή

“(OFF-OΝ-OΝ) , 250VAC , 16A , DVE , 25Τ125
OR.CODES: DELONGHI 5213001100 , 5210001800 , 5210001900
MODELS:
DELONGHI 0110692005 TRD 0820
DELONGHI 0110692004 TRD 1025
DELONGHI 0110692006 TRD 0615
DELONGHI 0110696003 TRD 0820T
DELONGHI 0110692305 TRD 1025 (PRC)
DELONGHI 0110692304 TRD 0820
DELONGHI 0110692303 TRD 0615 (prc)
DELONGHI 0110696302 TRD 0820T
DELONGHI 0110696002 TRD 1025T
DELONGHI 0110696001 TRD 0615T
DELONGHI 0110692000 TRD 0820
DELONGHI 0110696000 TRD 0820T
DELONGHI 0110692002 TRD 1025
DELONGHI 0110692003 TRD 1025 Black&Silver
DELONGHI 0110692001 TRD 0615
DELONGHI 0110692301 TRD 1200
DELONGHI 0110692302 TRD 1500
DELONGHI 0110696300 TRD 2000T
DELONGHI 0110696301 TRD 2400T
DELONGHI 0110696303 TRD 0615T
DELONGHI 0110692306 TRD 0820 (prc)
DELONGHI 0110696308 TRD 0820T
DELONGHI 0110696100 D 061269ECF
DELONGHI 0110696101 D 081569ECF
DELONGHI 0110692300 TRD 0615 (prc)
DELONGHI 0110696305 TRD 1025T
DELONGHI 0110692307 TRD 1025 (prc)
DELONGHI 0110696304 TRD 0820 T
DELONGHI 0110696306 TRD 0715 T

DELONGHI 0110696307 TRD 0715 T

DELONGHI 0110692311 TRD0820

DELONGHI 0110692312 TRD1025
DELONGHI 0110696312 TRD0715TL

DELONGHI 0110692313 TRD0820

DELONGHI 0110692314 TRD1025

DELONGHI 0110696310 D081569EFS

DELONGHI 0110696313 TRD1200T

DELONGHI 0110696314 TRD1500T

DELONGHI 0113539101 TXT”