ΚΑΛΩΔΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΕΣΟΣΙΔΕΡΟΥ STIRELLA 4 ΚΑΛΩΔΙΑ

10.00

ΟΡΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Περιγραφή

“OR.CODES: 5512810281

MODELS:
DE LONGHI DLS1460 5512810961
DE LONGHI VVX1420 128741601
DE LONGHI VVX1420 EX:1 128741611
DE LONGHI VVX1440 128741602
DE LONGHI VVX1440 EX:1 128741612
DE LONGHI VVX1460 128741600
DE LONGHI VVX1460 EX:1 128741613
DE LONGHI VVX1470GA 128741603
DE LONGHI VVX1470GA EX:1 128741614
SIMAC STIRELLA1440D 128741604
SIMAC STIRELLA1460D 128741605
SIMAC STIRELLA1470D 128741606”

Επιπλέον Πληροφορίες
Μάρκα