ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΚΟΥΠΑΣ BOSCH/SIEMENS TYPE D/E/F/H/G SET 5 ΤΕΜ + ΦΙΛΤΡΑ (ΧΑΡΤΙ)

7.00

ΟΡΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Περιγραφή

BOSCH BBS 40-49 Maxima

BOSCH BBS 432

BOSCH BBS 4000 – 4999 Maxima

BOSCH BBZ 4 AF 1

BOSCH BBZ 4 AF 2

BOSCH BS 41 – 43 Maxima

BOSCH BSS 4110, BSS4230, BSS4320

BOSCH Ident. Nr. 461410 Type A/B/C

BOSCH Maxima 40 – 49

BOSCH Type 460396 fur BBS 4

SIEMENS

SIEMENS A 11, A12, A14, A22, A24

SIEMENS Alpha 23, Alpha 30, Alpha 39

SIEMENS B 33, B34

SIEMENS BBS 3 Alpha

SIEMENS BBS 23 (2300-2399)

SIEMENS BBS 30 – 39 (3000 – 3999)

SIEMENS BBZ 23 AF

SIEMENS BBZ 25 AF

SIEMENS BS 92 Super electronic

SIEMENS BSB 23 Alpha

SIEMENS Ident. Nr. 461410 Type A/B/C

SIEMENS LX series VS 23, 24, 25 Super

SIEMENS Super 2300-2500E (VS2, Super LX)

SIEMENS VS 2

SIEMENS VS 20A00 – 29A99 Super LX

SIEMENS VS 23A03 Super 2300, A13 Super 2300 electronic

SIEMENS VS 20B00 – 29B99 Super LX

SIEMENS VS 23B33 Super LX 230

SIEMENS VS 24A01/11/12 Super 2400 elec/nic

SIEMENS VS 24B34 Super LX 240

SIEMENS VS 25A02/12 Super 2500, electronic

SIEMENS VZ 51 AF AB

SIEMENS VZ 92 A 20

SIEMENS VZ 92921

SIEMENS Type 460396 fur VS2

Επιπλέον Πληροφορίες
Μάρκα

,