ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΚΟΥΠΑΣ HOOVER TELIOS H30 SET 5 TEM + ΦΙΛΤΡΑ

10.00

ΟΡΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Περιγραφή

HOOVER H30 MICRO

HOOVER

HOOVER 0916

HOOVER 0329: 0436.0364 Purefilt

HOOVER TE70

HOOVER TE26011

HOOVER 1500 Pets

HOOVER 9173808 Telios – Pack number

HOOVER 9173857 Arianne – Pack number

HOOVER Active Power Sensor

HOOVER Allergy care silence

HOOVER Amigo 1500 Cat & Dog

HOOVER Amigo T 4515 -4545

HOOVER Arianne 1300 1400 serie

HOOVER Arianne T 2100 – T2799

HOOVER Arianne T 2615 T 2621 T 2622 T 2740

HOOVER Cat & Dog – Amigo

HOOVER Dustman TC 4210

HOOVER Free Motion TFB 2000-2499

HOOVER H 12 – Sensory (Filtration)

HOOVER H 30 / H 30 (+) – Telios Arianne Sensory

HOOVER H 30S – 5 white super filtration bags for Telios: Arianne: Sensory

HOOVER H 52 – Sensory (4 white HEPA filtration bags)

HOOVER H 60

HOOVER H61 Micro Free Motion

HOOVER Hypoallergenic 1500

HOOVER Micro Power SC 100-155

HOOVER Micro Space SCT 30-48

HOOVER Octapus TB 0230

HOOVER Parquet Caresse – Telios class

HOOVER Parquet Sensory

HOOVER Pets 1500 T 4546 T 5625 T 5636 T 5655

HOOVER Pure Power TPP 2320

HOOVER SC 100 SC 115 SC 120 SC 125 Micropower

HOOVER SC 150 -155 Micropower

HOOVER SCT 30 SCT 35 SCT 45 SCT 46 SCT 48 MicroSpace

HOOVER Sensory TC 5200- 5299

HOOVER Sensory TS 1600 – 2999

HOOVER Sensory TS 2164 TS 2273 TS 2275 TS 2284 TS 2360

HOOVER Sensory TS 5711

HOOVER Silent Energie TSE serie

HOOVER Silent Power T 5609 T 5710 Telios 1700

HOOVER T 1725 Telios

HOOVER T 2000 T 2001 Arianne

HOOVER T 2100 – T2799 Arianne

HOOVER T 4300 – T4599 Telios

HOOVER T 4515 T 4535 – T4536 T 4545 Amigo

HOOVER T 4546 Pets

HOOVER T 5400 – T5899 Telios

HOOVER T 5609 011 Silent Power

HOOVER T 5610 Telios

HOOVER T 5625 T 5636 T 5655 Pets

HOOVER T 5710 Telios class 1700 Silent Power

HOOVER T 5755 T 5756

HOOVER T 5812 T 5813 T 5815/011 Telios

HOOVER T 5856

HOOVER T 2505001 T 2555001 T 5702001 T 5703001 T 5715001

HOOVER TBO 230 Octapus

HOOVER TC 3202 TC 3206 Telios

HOOVER TC 3866 Sensory

HOOVER TC 4210 Dustman

HOOVER TC 5200 – TC5299 Sensory

HOOVER TD 3825 011 Sensory 1800W

HOOVER Telios 1500 1700 Silent Power

HOOVER Telios T 4300 – T4599 serie

HOOVER Telios T 5400 – T5899 serie

HOOVER Telios TP 6200 – TP6299

HOOVER TFB 2000 – 2499 FreeMotion

HOOVER TFB 2242 -011 FreeMotion

HOOVER TP 6200 – 6299 Telios

HOOVER TP 6206 Telios

HOOVER TP 6214 /011 Telios Orange

HOOVER TPP 2320 Pure Power

HOOVER TS 1

HOOVER TS 2 Sensory

HOOVER TS 5 Sensory

HOOVER TS 1600-2999 Sensory

HOOVER TS 1613 TS 1616 TS 1623 TS 1625 TS 1723-1726

HOOVER TS 1823 TS 1827 TS 1843-1845 TS 1847 TS 1865

HOOVER TS 1873 TS 1875 TS 1924 TS 1942 TS 1945 TS 1947

HOOVER TS 1973 TS 1983

HOOVER TS 2024 TS 2025 TS 2045-2047 TS 2060 TS 2062-2065

HOOVER TS 2075-2079 TS 2164 TS 2264 TS 2273 TS 2275 TS 2284

HOOVER TS 2356 TS 2360 TS 2394

HOOVER TS 5711

HOOVER TSE 0100 Silent Energie

HOOVER TTE 1200-2600 – VS 18 TTE 2407-011

HOOVER VS 01 – T 2530.011: T 2311.011

HOOVER VS 02 – Telios class

HOOVER VS 06 VS 08 Sensory

HOOVER VS 11 – TPP 2320/011 Pure Power

HOOVER VS 18 – TTE 2407

Επιπλέον Πληροφορίες
Μάρκα