ΤΑΠΑ BOILER STIRELLA 5512810411

12.50

ΟΡΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Περιγραφή

“OR.CODES: 5512810411

MODELS:
DELONGHI DLS1460 5512810961
DELONGHI PRO1420 128740601
DELONGHI PRO1420 EX:1 128740606
DELONGHI PRO1440 128740602
DELONGHI PRO1460 128740600
DELONGHI PRO1460 EX:1 128740607
DELONGHI PRO1470X 128740603
DELONGHI PRO1470X EX:1 128740608
DELONGHI VVX1420 128741601
DELONGHI VVX1420 EX:1 128741611
DELONGHI VVX1420 EX:1 128741621
DELONGHI VVX1440 128741602
DELONGHI VVX1440 128741608
DELONGHI VVX1440 EX:1 128741612
DELONGHI VVX1460 128741600
DELONGHI VVX1460 EX:1 128741613
DELONGHI VVX1470GA 128741603
DELONGHI VVX1470GA 128741607
DELONGHI VVX1470GA EX:1 128741614
SIMAC STIRELLA1440D 128741604
SIMAC STIRELLA1460D 128741605
SIMAC STIRELLA1470D 128741606
SIMAC STIRELLA1470DUAL 128740605”

Επιπλέον Πληροφορίες
Μάρκα